Zapewnij sobie energię - instalacje słoneczne i wiatrowe

W ostatnim czasie, coraz więcej słyszy się o odnawianych źródłach energii. W perspektywie czasu, mają one zastąpić, choć częściowo, standartowe źródła energii. Dotyczy to szczególnie takich surowców jak gaz, ropa naftowa oraz węgiel. Przy ich wykorzystywaniu, dochodzi bowiem, w wielu przypadkach do emisji szkodliwych gazów, pyłów oraz szeregu innych zanieczyszczeń. Mają one bardzo negatywy wpływ na środowisko naturalne, zwierzęta i oczywiście ludzi. W opinii wielu naukowców, emisja toksycznych substancji, wpływa również na zmiany klimatyczne na naszej planecie, czego efektem są, między innymi susze w jednym regionie świata a powodzie w innym. Z tego też powodu, wskazuje się przyszłościową rolę oraz znaczenie odnawialnych źródeł energii, wśród których można wymienić, między innymi energię słoneczną, wiatrową, geotermalną, energię biomasy oraz energię wody – pływów oraz fal morskich. Obecnie mamy coraz większe możliwości do ich zastosowania. Często, w danym regionie, można wykorzystać jednocześnie nawet kilka z takich źródeł. Wszystko zależy między innymi od dostępności danych źródeł energii odnawialnej oraz od ich charakteru i intensywności występowania.

Słońce oraz wiatr są obecne prawie wszędzie, a energię z nich, można z dużymi sukcesami pozyskiwać, również na indywidualne potrzeby. Podobnie jest również i w naszym kraju, ponieważ ilość dni słonecznych oraz takich, podczas, których występuje wiatr o sile, pozwalającej na zapewnienie działania elektrowni wiatrowej, jest na opłacalnym poziomie. Między innymi, z tego powodu rośnie zainteresowanie oraz stosowanie różnego rodzaju elektrowni wiatrowych, zarówno tych największych, jak i mniejszych, mających bardziej przydomowe zastosowanie. Podobnie jest, jeżeli chodzi o rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną. Na dachach budynków, można zauważyć wzrost ilości różnych fotoogniw, paneli słonecznych oraz kolektorów słonecznych. W zależności od rodzaju, pozwalają one na przetworzenie energii słonecznej na elektryczną bądź też na ciepło, które służy do ogrzewania wody. W wielu przypadkach, przekłada się to na określone oszczędności i mniejsze rachunki za prąd. Warto też zauważyć, że rozwiązania te, są idealne również dla miejsc, które nie mają innego zasilania, ze względu na np. bardzo wysokie koszty lub brak możliwości wykonania tradycyjnej instalacji.