Oznaczenia odzieży BHP

W zależności od wykonywanych prac oraz czynności, pracowników powinno się wyposażyć w odpowiednią odzież oraz niezbędne dodatki. Jest tak szczególnie w przypadku tych elementów, które ze swój cel mają zapewnić lub poprawić poziom bezpieczeństwa zdrowia i na stanowisku pracy. Przepisy te odnoszą się zarówno do pracodawcy, który ma obowiązek wyposażyć w takie środki, odzież pracownika. Jednocześnie od samego pracownika oczekuje się i wymaga, że takie rozwiązania będzie stosował. Wiele zależy oczywiście od charakteru prac i wymagań. Prace budowlane, remontowe a nawet montaż konstrukcji stalowych, elektrowni wiatrowych wymaga właściwych elementów odzieży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest ona odpowiednio klasyfikowana. Przykładowo odzież ochronna klasyfikowana jest jako „U”, środki ochrony kończyn dolnych „N”, sprzęt ochrony głowy „G”, sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości „W”, z kolei sprzęt ochrony twarzy i oczu „T”. Oznaczenia tego typu są bardzo przydatne i pomagają w wyborze właściwej odzieży. Przepisy wymagają ich odpowiedniego stosowania. Dotyczy to również wspomnianych wcześniej elektrowni wiatrowych. Tam wykorzystuje się przede wszystkim rozmaite uprzęże zabezpieczające oraz kaski budowlane ze sklepu https://magrosbhp.pl/kategoria-produktu/ochrona-glowy/helmykaski/ stanowiące również ważny element wyposażenia pracownika. Jest tak również w przypadku rękawic, które muszą zapewniać dobry chwyt oraz właściwości antypoślizgowe. Podobne wymagana dotyczą również wykorzystywanego obuwia. To sprawia, że obok wspomnianej identyfikacji, ważne są również i cechujące odzież parametry oraz atesty, certyfikaty, które powinny im towarzyszyć. Wszystko ze względu na kwestie bezpieczeństwa.